1 procent podatku dla: Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

1 procent podatku

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

KRS : 0000014017

 • Województwo:
 • łódzkie
 • Miejscowość:
 • Łódź
 • Adres:
 • Piotrkowska 117 lok. 19
 • Telefon:
 • 426320502
 • Adres e-mail:
 • lodztonz@wp.pl
 • Adres www:
 • http://www.ltonz.pl
Nasza działalność
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest samodzielną, samofinansującą się organizacją pozarządową, powstałą 06.02.1990r. działającą na terenie województwa łódzkiego. W roku 2015 Towarzystwo obchodzi 25 lecie istnienia. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego od roku 2005.
Jesteśmy otwarci na współpracę z organami samorządowymi na rzecz ochrony zwierząt. Utrzymujemy się z darowizn i odpisów 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.
Jesteśmy organizacją non profit, pracującą tylko na zasadach wolontariatu. Działalność naszych członków jest pracą społeczną, a jedynym wynagrodzeniem radość z niesienia dobra
i szczęśliwe oczy uratowanych zwierzaków.

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Piotrkowska 117 lok. 19, 90-430 Łódź
tel/fax 042 632 05 02
1% Serca - KRS: 0000014017

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ:
Interwencje- wyjazdy na interwencje dotyczące znęcania się nad zwierzętami realizowane są wg zgłoszeń. Odbywają się często w asyście policji i straży miejskiej oraz Inspekcji Weterynaryjnej. Interweniujemy realizując nasze kompetencje wynikające ze statutu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt. Każde przestępstwo znęcania się nad zwierzętami ujawnione podczas interwencji Towarzystwa zgłaszane jest do organów ścigania.

Edukacja humanitarna i ekologiczna - wyjazdy do szkół i przedszkoli w celu przedstawienie młodzieży problematyki okrucieństwa wobec zwierząt, konieczności sterylizacji, właściwego stosunku dl przyrody i środowiska.

Leczenie zwierząt - w tym finansowanie leczenia kotów wolno żyjących, ratowanie zwierząt z wypadków komunikacyjnych, leczenie zwierząt odebranych w trybie interwencji na podstawie art. 8 Ustawy o Ochronie Zwierząt, pomoc w sfinansowaniu leczenia dla ubogich właścicieli zwierząt.

Adopcje - szukanie nowych domów adopcyjnych dla zwierząt z interwencji. W skali roku ok. 250 psów i kotów znalajduje nowe domy dzięki zaangażowaniu Towarzystwa.

Utrzymywanie zwierząt z interwencji do czasu znalezienia im nowych domów adopcyjnych w hotelach dla zwierząt, siedzibie Towarzystwa oraz domach tymczasowych. Rocznie ok. 150 przyjmowanych zwierząt.

Sterylizacje zwierząt tj. psów i kotów właścicielskich, osób z niskimi dochodami np. zasiłek, renta, emerytura, którzy złożyli podania, gdyż nie stać ich na wykonanie zabiegu ograniczającego populację oraz zwierząt z interwencji.

Wydawanie karmy dla karmicieli społecznych i ubogich właścicieli zwierząt wpisanych do ewidencji karmicieli prowadzonej przez Towarzystwo.

Organizowanie eventów promujących humanitaryzm wobec zwierząt m.in. Światowego Dnia Zwierząt na Kalonce, koncertów pt. Zwierzę nie jest rzeczą w Poleskim Ośrodku Sztuki.

Współdziałanie z mediami na rzecz ochrony zwierząt m.in. w takich akcjach jak przeciwdziałanie wyrzucaniu zwierząt przed wakacjami, wystawianie miseczek z wodą dla zwierząt podczas upałów, promowanie petycji ŁTOnZ w sprawie niekorzystnej dla zwierząt propozycji zmiany ustawy o eksperymentach n zwierzętach, przedstawianie jako naganne społecznie przykładów znęcania się nad zwierzętmi ujawnionych podczas interwencji Towarzystwa.


WCHODZIMY W SKŁAD:
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt powołanej dnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 5673/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi - kdozwierzetalodz.wordpress.com/nasze-kdo/

Rady Społecznej ds. Schroniska dla Zwierząt powołanej dnia 14 grudnia 2012r. Zarządzeniem Nr 3485/12 Prezydenta Miasta Łodzi

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Dnia 16.01.2015r. ŁTOnZ otrzymało wspaniałą nagrodę statuetkę DOBRE SERCA podczas Koncertu Charytatywnego na Rzecz Bezdomnych Zwierząt zorganizowanego przez Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Feliksa Parnella w Łodzi.

Na co wydamy 1 procent podatku

  >>Interwencje - walka z okrucieństwem wobec zwierząt
  Nasze działania skupiają się na szeroko pojętej ochronie praw zwierząt. Przede wszystkim jest to reakcja na zgłaszane nam sygnały przemocy wobec czworonogów.
  Nasi inspektorzy każdego dnia podejmują interwencje zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt. W ten sposób pod naszą opiekę trafiają zwierzęta, które zaznały wiele zła od swoich właścicieli. Po wyleczeniu szukamy dla nich nowych domów adopcyjnych, które otoczą je miłością i sercem. Sprawy o znęcanie kierujemy do organów ścigania.
  Każda udana interwencja, każda szczęśliwa adopcja jest wspaniałym osiągnięciem. Rocznie ponad 150 adopcji psów i kotów.
  KRS: 0000014017
  Informacje dodatkowe" w PIT:

  >>Dokarmianie, sterylizacje i leczenie

  Wspomagamy, także społecznych opiekunów kotów wolno bytowych. W roku 2012r. każdego miesiąca przekazywaliśmy karmę 278 karmicielom. ŁTOnZ finansuje, również zabiegi sterylizacji zwierząt należących do osób o bardzo niskich dochodach, ale o wielkim sercu. W ten sposób staramy się wpływać na ograniczenie nadpopulacji bezdomnych zwierząt. Podobnie sprawa wygląda z leczeniem i często kosztownymi operacjami, zwłaszcza zwierzaków po wypadkach.
  KRS: 0000014017
  Informacje dodatkowe" w PIT:

  >>Akcje edukacyjne

  Organizując prelekcję edukacyjne dla dzieci i młodzieży staramy się uwrażliwiać ich na los naszych czworonożnych przyjaciół. Podejmujemy, także coroczną inicjatywę organizacji akcji okresowych tj. latem jest to wystawianie miseczek z wodą, a zimą budowanie budek dla wolno bytujących kotów czy otwieranie piwnicznych okienek.
  KRS: 0000014017
  Informacje dodatkowe" w PIT: