1 procent podatku dla: Fundacja dr Teresy Cz. Malec "Łatwiej Razem"

1 procent podatku

Fundacja dr Teresy Cz. Malec "Łatwiej Razem".

Fundacja dr Teresy Cz. Malec "Łatwiej Razem"

KRS : 0000367918

 • Województwo:
 • warmińsko-mazurskie
 • Miejscowość:
 • Kaborno
 • Adres:
 • Kaborno 14
 • Telefon:
 • 604075105 / 604075106
 • Adres e-mail:
 • prezes@latwiejrazem.pl
 • Adres www:
 • latwiejrazem,pl
Nasza działalność
Nasz Fundacja prowadzi wszechstronne działania na rzecz:
- poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
- stwarzania warunków wychodzenia z ubóstwa,
- pomocy bieżącej w zakresie:
a) ochrony zdrowia,
b) reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
c) pomocy społecznej,
d) działalności charytatywno-opiekuńczej,
e) opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży,
f) pomocy rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym, chorym i bezrobotnym.

Zebrane pieniądze przeznaczymy na:
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- dofinansowanie zakupu leków i niezbędnego sprzętu medycznego dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
- pomoc osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi,
- finansowanie wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych i patologicznych,
- zakup dzieciom podręczników i przyborów szkolnych oraz organizacji punktów
pomocy w odrabianiu lekcji i wyrównywania zaległości dla dzieci z rodzin
wielodzietnych i zaniedbanych,
- organizację wolontariatu,
- pomoc szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich i
wielodzietnych poprzez fundowanie rożnego rodzaju stypendiów.

Na co wydamy 1 procent podatku