1 procent podatku dla: Fundacja Natura Polska

1 procent podatku

Fundacja Natura Polska.

Fundacja Natura Polska

KRS : 0000422248

 • Województwo:
 • lubuskie
 • Miejscowość:
 • Lubomyśl
 • Adres:
 • Lubomyśl 23b
 • Telefon:
 • 608238599
 • Adres e-mail:
 • biuro@naturapolska.com
 • Adres www:
 • www.naturapolska.com
Nasza działalność
Celami Fundacji są:
1. Działanie na rzecz rozwoju lokalnego obszarów gmin położonych na terenie Polski.
2. Rozwój turystyki, kultury, edukacji i sportu w Polsce.
3. Promocja lokalnych walorów.
4. Rozwój współpracy transgranicznej.
5. Rozwój przedsiębiorczości.
6. Promocja kamienia naturalnego i wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem branży kamieniarskiej.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Integracja mieszkańców oraz budowanie wspólnej tożsamości.
9. Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych.
10. Edukacja ekologiczna.
11. Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.
12. Rozwój organizacji pozarządowych.
13. Zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
14. Tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
15. Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
16. Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.
17. Promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

Na co wydamy 1 procent podatku