1 procent podatku dla: Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

1 procent podatku

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę.

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę

KRS : 0000018369

 • Województwo:
 • podlaskie
 • Miejscowość:
 • BIAŁYSTOK
 • Adres:
 • Fabryczna 57
 • Telefon:
 • 856754420, 856545751
 • Adres e-mail:
 • stowpadaczka@neostrada.pl
 • Adres www:
 • padaczka.bialystok.pl
Nasza działalność
POLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ
Wypełnij bezpłatnie swój PIT za rok 2014 przez internet
i przekaż 1% na OPP, numer KRS: 0000018369

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013

Data uzyskania osobowości prawnej - 03 czerwca 1985 r.
Data rejestracji w KRS - 07 czerwca 2001 r.
Data uzyskania statusu OPP - 16 września 2008 r.

Skład organu zarządzającego organizacji

Tadeusz Zarębski - Prezes Zarządu Głównego – Białystok
dr Grzegorz Pawliczak – Wiceprezes Zarządu Głównego – Łódź
mgr inż.Kacper Dzietczyk - Wiceprezes Zarządu Głównego – Suwałki
Dariusz Stasiak – Wiceprezes Zarządu Głównego - Lublin
Stanisława Siedlecka - Sekretarz Zarządu Głównego - Wasilków
inż. Henryk Jastrzębski – Skarbnik Zarządu Głównego - Zambrów
Iwona Jarmuła - Członek Zarządu Głównego – Biała Podlaska
Antoni Drozdowski - Członek Zarządu Głównego - Białystok
Czesław Szczęsny - Członek Zarządu Głównego – Dolistowo
Sławomir Nurzyński - Członek Zarządu Głównego – Legnica
Bogdan Wiśniewski - Członek Zarządu Głównego – Wałbrzych

Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Witold Gałaszewicz – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
- Białystok
Mirosława Tałuć – Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
- Białystok
Stanisław Skowroński – Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej
- Białystok

Cele statutowe organizacji

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, stosownie do przepisu § 8 punkt 1-15 statutu realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 współpracę z organami władzy, administracji, Kościołami, placówkami służby zdrowia podmiotami prawa handlowego i innymi organizacjami pozarządowymi.
 udzielanie pomocy członkom i ich rodzinom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej np. turnusy rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, ośrodki leczniczo- szkoleniowo – rehabilitacyjne, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży i inne.
 promocja zatrudnienia chorych na padaczkę i innych osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.
 kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób chorych na padaczkę za pomocą środków masowej komunikacji i publikacji – poradników.
 inicjowanie do właściwych władz stosowania nowych metod leczenia i nowych leków p-padaczkowych poprzez umieszczanie na liście leków refundowanych.
 gromadzenie funduszy na działalność statutową pożytku publicznego.
 inną działalność korzystną dla chorych na padaczkę i ich rodzin oraz na rzecz innych środowisk osób niepełnosprawnych, pacjentów, rencistów i emerytów.

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. ochrona i promocja zdrowia.
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Jednostki podległe:

2 oddziały regionalne (Sławno, Ozorków), 1 klub epileptyka - Wałbrzych
Zobacz w bazie ngo: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=167
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki - Ozorków http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=102403
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Okręgowy w Sławnie - Sławno
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=35864
Klub Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Wałbrzychu - Wałbrzych
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=89205

Przynależność do związków, porozumień, sieci - Należy do:
Koalicja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością - Warszawa. European Public Alliance - Bruksela; International Bureau for Epilepsy - Heemstede, Holandia.
Ekonomia społeczna
Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Wykorzystanie środków z 1% podatku
Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na:
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Ogólnopolski program EEG. Bezpośrednia pomoc najuboższym chorym i ich rodzinom np. zapomogi losowe, wykup leków, opału itp.
Środki z wpłat 1% podatku uzyskane w ubiegłych latach:
Środki uzyskane za 2008 rok - 12.670,86 zł.
Środki uzyskane za 2009 rok - 17.856,40 zł.
Środki uzyskane za 2010 rok - 17.109,13 zł.
Środki uzyskane za 2011 rok - 36.141,97 zł.
Środki uzyskane za 2012 rok - 21.234,02 zł.
Środki uzyskane za 2013 rok - 16.099,80 zł.

Zostały przeznaczone na:

- Ogólnie na działania statutowe

- Bezpośrednia pomoc najuboższym chorym na padaczkę i ich rodzinom w formie zapomóg losowych np. powódź, imprezy integracyjne i rehabilitacja w oddziałach.

Na co wydamy 1 procent podatku

  >>Udzielanie pomocy w różnych formach
  Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w różnych formach ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałania ich dyskryminacji, przestrzegania wobec nich praw człowieka, inicjowania i organizowania samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.
  Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013


  KRS: 0000018369
  Informacje dodatkowe" w PIT:

  >>ROK 2015 PROGRAMY:

  Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę realizuje
  wieloletnie programy o charakterze ogólnopolskim:

  1/ program "APARAT EEG" polegający na wsparciu poradni,szpitali i klinik w
  specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny w diagnozowaniu i leczeniu
  padaczek na terenie całego kraju.Dotychczas komputerowe aparaty EEG
  otrzymały placówki med. w miastach: Białystok, Bydgoszcz, Bytom,Częstochowa,
  Kalisz, Katowice,Kielce, Koszalin, Kraków, Łódź, Olsztyn, Opole, Piła,
  Piotrków Tryb.,Sieradz, Szczecin,Warszawa,Zamość i Zgierz łącznej wartości
  2.053.973,00 zł.
  2/ program"Pomoc najuboższym chorym na padaczkę i ich rodzinom" poprzez integrację
  rehabilitację,wsparcie rzeczowe, zapomogi losowe na wykup leków, żywności,
  opału,żywności itp. łącznej wartości 235.449,02 zł.
  Nasze programy dotychczas wsparli: Swięty Papież Jan Paweł II, spółki
  prawa handlowego,ludzie dobrej woli itp..
  KRS: 0000018369
  Informacje dodatkowe" w PIT: