1 procent podatku dla: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualn a Koło w Ostr odzie

1 procent podatku

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualn a Koło w Ostr odzie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualn a Koło w Ostr odzie

KRS : 0000007981

 • Województwo:
 • warmińsko-mazurskie
 • Miejscowość:
 • Ostróda
 • Adres:
 • Grunwaldzka 19 A
 • Telefon:
 • 89/646 - 49 - 29
 • Adres e-mail:
 • zk.ostroda@psouu.org.pl
 • Adres www:
 • www.ostroda.psouu.org.pl
Nasza działalność
MISJA STOWARZYSZENIA :
- dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie
- wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin.

wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich etapach życia:

• od chwili narodzenia i podejrzenia niepełnosprawności lub jej zaistnienia poprzez skoordynowaną i wielospecjalistyczną wczesną pomoc,
• w okresie dzieciństwa i młodości poprzez dostosowaną do indywidualnych potrzeb kompleksową edukację i rehabilitację leczniczą i społeczną oraz różnorodną terapię,
• w dorosłości poprzez trening umiejętności społecznych (osobistych, ekonomicznych, mieszkaniowych, aktywności w czasie wolnym, aktywizację zawodową – wspierane zatrudnienie, wspomagane mieszkalnictwo, edukację obywatelską – ruch self adwokatów.

Ideą przewodnią życia osób z niepełnosprawnoscią intelektualną jest:
• aktywne życie w formach stosownych do wieku,
• partnerstwo i samostanowienie,
• życie w otwartym środowisku,
• samopomoc, wspieranie rodzin w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, opiekuńczych i rozwojowych dziecka, a także potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają stałej opieki i ciągłego rozwoju, a także pomoc w opiece, gdy osoba (bez względu na wiek) tego wymaga.

Koło PSOUU w Ostródzie prowadzi pięć placówek stałych dla prawie 350 osób oraz wieloletnie projekty z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej, artystycznej i obywatelskiej.

Na co wydamy 1 procent podatku