Regulamin

Zasady serwisu 1proc.org

Regulamin Serwisu 1proc.org

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjononia serwisu 1proc.org, zwanego dalej serwisem oraz warunków i zasad zamieszczania wizytówek w serwisie 1proc.org

2. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba, odwiedzająca serwis w sieci Internet.

3. Celem serwisu jest publikacja informacji o organizacjach pożytku publicznego i ich działalności w celu ułatwienia podjęcia przez użytkowników decyzji o przekazaniu wybranej organizacji 1 procenta podatku dochodowego.

4. Partnerem serwisu jest każda organizacja pożytku publicznego, która założy w serwisie swoją wizytówkę.

5. Wydawcą serwisu jest firma NiebieskieStudio z siedzibą w Oławie.

6. Informacje o organizacjach są na podstawie danych wprowadzonych przez przedstawicieli partnerów oraz na ich wyłączną odpowiedzialność. Osoba publikująca informacje w imieniu partnera oświadcza, że posiada odpowiednie upoważnienie do dokonania publikacji oraz że publikowane informacje są prawdziwe, a także że organizacja której informacje dotyczą posiada status organizacji pożytku publicznego.

7. Wizytówka organizacji o której mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu pozwala na prezentację w serwisie informacji o działalności partnera.

8. Koszt publikacji wizytówek określony jest w aktualnej ofercie wydawcy. Publikacja wizytówek płatnych następuje na okres abonamentowy równy 12 miesiącom, po upływie tego okresu - w przypadku gdy klient nie opłaci kolejnego abonamentu status wizytówki ulegnie zmianie na podstawowy (bezpłatny).

9. W przypadku usług płatnych klient je zlecający ma prawo do rezygnacji z usługi w terminie 14 dni od daty jej zamówienia bez podania przyczyny. Partner ma wówczas prawo do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty. Rezygnacja następuje na podstawie oświadczenia klienta przesłanego pod adres: biuro@1proc.org

10. Wydawca serwisu nie jest płatnikiem podatku Vat. Na życzenie partnera korzystającego z usług płatnych wydawca wystawia rachunki.

11. Informacje o partnerach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawnych.

12. Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań, by informacje publikowane w serwisie były aktualne i prawdziwe, zastrzega sobie jednak prawo do błędów, a użytkownik przyjmuje to do wiadomości i nie będzie rościł sobie z powodu ewenualnych błędów żadnych praw.

13. Zabronione jest kopiowanie baz danych serwisu i jakichkolwiek innych informacji w nim udostępnionych.

14. Wszelkie znaki firmowe w serwisie użyte zostały tylko w celach informacyjnych.

15. Użytkownik i partner, akceptując regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z działalnością administratora serwisu, w tym na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji i informacji, nie wyłącając reklam.

16. Korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację treści niniejszego regulaminu.

17. Regulamin w brzmieniu aktualnym wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.