1 procent podatku dla: Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha

1 procent podatku

Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha.

Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha

KRS : 0000286552

 • Województwo:
 • opolskie
 • Miejscowość:
 • Góra św. Anny
 • Adres:
 • Klasztorna 6
 • Telefon:
 • Adres e-mail:
 • spmf@poczta.onet.pl
 • Adres www:
 • www.pomagam-misjom.pl
Nasza działalność
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy na rzecz ubogich społeczeństw w krajach misyjnych poprzez wspieranie pracy misjonarzy franciszkańskich Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Pomoc finansowa udzielana jest w zakresie:
1. dofinansowania edukacji dzieci, wspierania finansowe najuboższych uczniów, zakupu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
2. dofinansowania ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności pomocy chorym na AIDS,
3. dofinansowania projektów na rzecz ubogich,
4. dofinansowania działalności charytatywnej,
5. dofinansowania budowy domów misyjnych, socjalnych, magazynów zbożowych, sal spotkań dla dzieci i młodzieży, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
6. dofinansowania zakupu środków transportu,
7. dofinansowania innych działań zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia;
8. bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Dzięki środkom pozyskanym z odpisu 1% podatku do tej pory mogliśmy przekazać pomoc finansową między innymi na:
• zakup sprzętu medycznego
• zakup zboża i żywności
• zakup wyposażenia do świetlic, szkół, zakup komputerów,
• zakup materiałów szkolnych, dożywianie, dofinansowanie wypoczynku dzieci
• odbudowę domów socjalnych
• zakup rur do nawadniania pól ryżowych
• budowę studni głębinowej w Burkina Faso
• Zakup nawozów sztucznych
• dofinansowanie zakupu środków transportu

Pomoc ta była realizowana w ramach 53 projektów:
6 z Boliwii na łączną kwotę 31. 950,80 zł;
10 z Burkina Faso na łączną kwotę 66.445,90 zł;
5 z Maroko na łączną kwotę 23.903,26 zł;
11 z Ukrainy na łączną kwotę 56.982,76 zł;
1 wniosek z Wybrzeża Kości Słoniowej - kwota 3.362,00 zł;
1 wniosek z Kazachstanu - kwota 3.560,40 zł
1 wniosek z Rosji – kwota 5.268,60 zł
2 wnioski z Togo – kwota 7.036,12 zł
1 wniosek z Burundi - kwota 6.774,90
15 wniosków z Prowincji Wcielonego Słowa:
2 z Kenii na łączną kwotę 3.464,00 zł;
13 z Malawi na łączną kwotę 83.207,01 zł

Łącznie na realizację powyższych projektów przekazano kwotę 291. 955,75 zł

1% podatku na rzecz Stowarzyszenia można przekazać za pomocą programu e-pit, do którego link znajduje się na naszej stronie internetowej: www.pomagam-misjom.pl

Na co wydamy 1 procent podatku

  >>Projekty misyjne
  Nasze cele na 2018
  - pomoc dla misji w Malawi – zakup wyposażenia do szkoły podstawowej, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz budowa muru wokół szkoły;
  - pomoc dla misji w Togo – zakup przyborów szkolnych i zapłata za naukę w szkole; Remont budynku, utworzenie biblioteki i czytelni dla uczniów; Remont budynków gospodarczych na misji w Togo.
  - pomoc dla misji na Ukrainie – dofinansowanie działanie Kuchni charytatywnej dla ubogich;
  - pomoc charytatywna (wszystkie kraje misyjne) – zakup żywności, lekarstw,
  - szerzenie wiedzy o krajach misyjnych, kulturze i pracy Misjonarzy Franciszkańskich

  KRS: 0000286552
  Informacje dodatkowe" w PIT: cele statutowe Stowarzyszenia