1 procent podatku dla: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

1 procent podatku

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

KRS : 0000410942

 • Województwo:
 • podkarpackie
 • Miejscowość:
 • Rzeszów
 • Adres:
 • 3-go Maja 9
 • Telefon:
 • 178534632
 • Adres e-mail:
 • tpdrzeszow@o2.pl
 • Adres www:
 • www.tpdrzeszow.pl
Nasza działalność
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pozarządową prowadzącą już prawie 100 lat działalność pożytku publicznego, skupiającą ponad 50 tys. członków. W naszej działalności skupiamy się na pomocy rodzinom wielodzietnym, dzieciom biednym, zaniedbanym wychowawczo i niepełnosprawnym. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju i jesteśmy jedną z bardziej znanych organizacji w Polsce.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie obejmuje obszarem działania całe województwo Podkarpackie. Koordynuje pracę 3 zarządów okręgowych ( Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg), 4 zarządów powiatowych (Jarosław, Jasło, Sanok, Lesko), 3 zarządów miejskich (Mielec, Stalowa Wola, Lubaczów), 2 zarządów gminnych oraz 117 kół w tym 8 Kół Specjalistycznych. Koła skupiają 4.691 członków z tego 2.577 w miastach i 2.114 na wsiach.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi "Słoneczną Świetlicę Środowiskową na Osiedlu "Słoneczny Stok" gdzie opieką obejmuje około 60 uczestników.
Każdego roku organizuje wypoczynek letni dla prawie 4.000 uczestników w następujących formach:
• kolonie wypoczynkowe,
• turnusy rehabilitacyjne, turnusy dla dziecka z opiekunem,
• wczasy rodzinne,
•wyjazdy zagraniczne,
•obozy młodzieżowe,
• półkolonie itp.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie organizuje pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności.
TPD prowadzi szereg programów i szkoleń m.in. dla rodzin zastępczych, dzieci niepełnoprawnych, kursy dla wychowawców i kierowników kolonii oraz działania w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży.
Prowadzimy również zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych szczegóły zbiórki: http://www.tpdprzemysl.republika.pl/zbiorka-do-puszek.html

Na co wydamy 1 procent podatku

  >>Rehabilitacja i leczenie dzieci
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przeznaczy wpływy z 1 procenta podatku na:
  a)finansowanie rehabilitacji osób i dzieci niepełnosprawnych w tym: zabiegów, operacji, turnusów rehabilitacyjnych, kolonii i wycieczek, diagnostyki chorób, zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zakup leków, leczenie, edukację ( w tym m.in. naukę języków obcych, czesne za szkołę, przedszkole, szkolenia), zajęcia ogólnorozwojowe ( w tym m.in. zajęcia na basenie, salach zabaw), zakup pomocy i artykułów szkolnych i edukacyjnych oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów, pobyt w ośrodkach leczniczo-reahabilitacyjnych, noclegi i wyżywienie podopiecznych i ich opiekunów, domowa opieka pielęgniarsko-lekarska, likwidacja barier architektonicznych, urządzenia dźwigowe umożliwiające poruszanie się niepełnosprawnym, poprawa bytu materialnego podopiecznych Towarzystwa, leczenie zagraniczne;
  b) indywidualną pomoc dzieciom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z rodzin zastępczych, biednych, podopiecznych świetlic TPD w tym: zakup leków, opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub kolonii wypoczynkowej, zakup podręczników, zakup odzieży, zakup żywności, opłacenie zajęć rehabilitacyjnych, dojazdy do szkół, ośrodków i na rehabilitację.
  c) organizację imprez z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, organizację wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z rodzin zastępczych, biednych, podopiecznych świetlic TPD.

  KRS: 0000410942
  Informacje dodatkowe" w PIT: Leczenie 1258